آرشیو دسته بندی: سنتی

رشته
مشاهده دستور پخت

رشته

نویسنده: صفورا

متوسط
آش ساک
مشاهده دستور پخت

آش ساک

نویسنده: صفورا

آسان
کال جوش
مشاهده دستور پخت

کال جوش

نویسنده: صفورا

آسان
خورش پیچاق قیمه
مشاهده دستور پخت

خورش پیچاق قیمه

نویسنده: صفورا

متوسط
خورش متنجن
مشاهده دستور پخت

خورش متنجن

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
لوبیا چشم بلبلی پلو
مشاهده دستور پخت

لوبیا چشم بلبلی پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
حلوا کاسه
مشاهده دستور پخت

حلوا کاسه

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
باقالاقاتق
مشاهده دستور پخت

باقالاقاتق

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
حلیم بادمجون
مشاهده دستور پخت

حلیم بادمجون

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
آبگوشت
مشاهده دستور پخت

آبگوشت

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط