آرشیو دسته بندی: سنتی

کباب سرداشی
مشاهده دستور پخت

کباب سرداشی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
بز قزمه
مشاهده دستور پخت

بز قزمه

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
آش گوجه فرنگی
مشاهده دستور پخت

آش گوجه فرنگی

نویسنده: صفورا

متوسط
کتلت مرغ
مشاهده دستور پخت

کتلت مرغ

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کلم پلوی شیرازی
مشاهده دستور پخت

کلم پلوی شیرازی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
خورش کنگر با کته زعفرونی
مشاهده دستور پخت

خورش کنگر با کته زعفرونی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
جوجونی کاشونی
مشاهده دستور پخت

جوجونی کاشونی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
آش دوغ اردبیل
مشاهده دستور پخت

آش دوغ اردبیل

نویسنده: م صمدی

آسان
آش دوغ
مشاهده دستور پخت

آش دوغ

نویسنده: maliheh majidzadeh

متوسط