آرشیو دسته بندی: محلی

قنبر پلو
مشاهده دستور پخت

قنبر پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
خورش گردو اسفناج
مشاهده دستور پخت

خورش گردو اسفناج

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
ساطری پلو
مشاهده دستور پخت

ساطری پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
شله مشهدی
مشاهده دستور پخت

شله مشهدی

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت
اکبر جوجه
مشاهده دستور پخت

اکبر جوجه

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کلم پلوی شیرازی
مشاهده دستور پخت

کلم پلوی شیرازی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
شیش انداز بادمجون گیلانی
مشاهده دستور پخت

شیش انداز بادمجون گیلانی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط