آرشیو دسته بندی: هندی

پاکورا
مشاهده دستور پخت

پاکورا

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
چایی ماسالا
مشاهده دستور پخت

چایی ماسالا

نویسنده: آذر ماهی صفت

آسان
املت هندی
مشاهده دستور پخت

املت هندی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
روگن جوش
مشاهده دستور پخت

روگن جوش

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
املت هندی
مشاهده دستور پخت

املت هندی

نویسنده: آذر ماهی صفت

آسان
كباب تَندوري
مشاهده دستور پخت

كباب تَندوري

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
سمبوسه هندی
مشاهده دستور پخت

سمبوسه هندی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط