آرشیو دسته بندی: پلویی

بحرینی پلو
مشاهده دستور پخت

بحرینی پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت
مانی پلو
مشاهده دستور پخت

مانی پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
میگو پلو
مشاهده دستور پخت

میگو پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
لوبیا چشم بلبلی پلو
مشاهده دستور پخت

لوبیا چشم بلبلی پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
پلو تند مکزیکی
مشاهده دستور پخت

پلو تند مکزیکی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
سبزی پلو با ماهی
مشاهده دستور پخت

سبزی پلو با ماهی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کباب تابه مرغ
مشاهده دستور پخت

کباب تابه مرغ

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط