آرشیو مواد اولیه: گوشت چرخ کرده

مک اند چیز
مشاهده دستور پخت

مک اند چیز

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
خورش فسنجون
مشاهده دستور پخت

خورش فسنجون

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت
کباب لولی
مشاهده دستور پخت

کباب لولی

نویسنده: SHAHRZAD

آسان
کباب مدیترانه ای
مشاهده دستور پخت

کباب مدیترانه ای

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
همبرگر
مشاهده دستور پخت

همبرگر

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کوفته سماق
مشاهده دستور پخت

کوفته سماق

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت
موساکا یا موزاکا
مشاهده دستور پخت

موساکا یا موزاکا

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کدو شکم پر
مشاهده دستور پخت

کدو شکم پر

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
پاستا پنه کوفته ریزه و پنیر
مشاهده دستور پخت

پاستا پنه کوفته ریزه و پنیر

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
پاستا میت بال
مشاهده دستور پخت

پاستا میت بال

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط