آرشیو مواد اولیه: گوشت گوسفند

خورش پیچاق قیمه
مشاهده دستور پخت

خورش پیچاق قیمه

نویسنده: صفورا

متوسط
مانی پلو
مشاهده دستور پخت

مانی پلو

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
خورش متنجن
مشاهده دستور پخت

خورش متنجن

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
شامی پوک گیلانی
مشاهده دستور پخت

شامی پوک گیلانی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
حلیم یا هلیم
مشاهده دستور پخت

حلیم یا هلیم

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت
شله مشهدی
مشاهده دستور پخت

شله مشهدی

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت
دمپخت عدس کلم
مشاهده دستور پخت

دمپخت عدس کلم

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کابلی پلو یا قابلی
مشاهده دستور پخت

کابلی پلو یا قابلی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
دمپختک کلم عدس
مشاهده دستور پخت

دمپختک کلم عدس

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
قرمه سبزی
مشاهده دستور پخت

قرمه سبزی

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت