جستجوی پیشرفته

در این صفحه می توانید با پارامتر های مختلف دستور پخت دلخواه خود را جستجو نمایید. جستجو به دو صورت می تواند صورت بگیرد. یکی جستجو با استفاده از مواد اولیه و دیگری جستجو با استفاده از سایر پارامترها همچون» میزان سختی، وعده غذایی، حداثر زمان پخت، حداکثر زمان آماده سازی و …

کال جوش
مشاهده دستور پخت

کال جوش

نویسنده: صفورا

آسان
کاناپس قارچ
مشاهده دستور پخت

کاناپس قارچ

نویسنده: آذر ماهی صفت

آسان
کباب تابه ای (کباب دیگی)
مشاهده دستور پخت

کباب تابه ای (کباب دیگی)

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کباب تابه مرغ
مشاهده دستور پخت

کباب تابه مرغ

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کباب دیگی
مشاهده دستور پخت

کباب دیگی

نویسنده: zahra

آسان
کباب سرداشی
مشاهده دستور پخت

کباب سرداشی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کباب لولی
مشاهده دستور پخت

کباب لولی

نویسنده: SHAHRZAD

آسان
کباب مدیترانه ای
مشاهده دستور پخت

کباب مدیترانه ای

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کباب مراکشی
مشاهده دستور پخت

کباب مراکشی

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت