آرشیو دسته بندی: ایتالیایی

ریزوتو
مشاهده دستور پخت

ریزوتو

نویسنده: آذر ماهی صفت

سخت
شارلوت بادمجان
مشاهده دستور پخت

شارلوت بادمجان

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
فریتاتا اسفناج
مشاهده دستور پخت

فریتاتا اسفناج

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
کاناپس قارچ
مشاهده دستور پخت

کاناپس قارچ

نویسنده: آذر ماهی صفت

آسان
اسپاگتی ایتالیایی
مشاهده دستور پخت

اسپاگتی ایتالیایی

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
پاستا میت بال
مشاهده دستور پخت

پاستا میت بال

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
بروکستا یا بروشتا
مشاهده دستور پخت

بروکستا یا بروشتا

نویسنده: آذر ماهی صفت

متوسط
بروشتا میگو
مشاهده دستور پخت

بروشتا میگو

نویسنده: آذر ماهی صفت

آسان